SSB Strassenbahn Stuttgart

Strassenbahnmuseum Zuffenhausen

TW 917 am 28.6.2003 im Depot an der Salzwiesenstrasse

 

TW 610 am 28.6.2003 im Museum der Stuttgarter Strassenbahn

 

TW 104 am 28.6.2003 im Museum der Stuttgarter Strassenbahn

 

TW 15 am 28.6.2003 im Museum der Stuttgarter Strassenbahn

 

TW 222 am 28.6.2003 im Museum der Stuttgarter Strassenbahn

 

TW 26 am 28.6.2003 im Museum der Stuttgarter Strassenbahn

 

TW 4 und TW 912 am 28.6.2003 im Museum der Stuttgarter Strassenbahn

 

TW 7 am 28.6.2003 im Museum der Stuttgarter Strassenbahn