Strassenbahn Prag

Dopravní podnik hlavního mesta Prahy

Tw 8492 auf Linie 24 am 14.11.2014 in Prag Namesti Republiky

 

Tw 8068 auf Linie 8 am 14.11.2014 in Prag Namesti Republiky